Services

ความสำคัญของสำนักงานบัญชียุคใหม่

 • การบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ   โดยยึดหลักการ เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ 

 • ความรู้และความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจของกิจการที่ต้องดูแลรับผิดชอบ

 • การวางแผนภาษี(TaxMapping)ให้สอดคล้องกับกิจการ

 • ให้คำแนะนำและปรึกษาอย่างเที่ยงตรงซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

 • การบัญชีSMEsเพื่อตอบสนองธรรมนูญครอบครัว และนโยบายบัญชีเล่มเดียว

 • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อก้าวสู่ยุค 
  Internet of Things

เราให้คำมั่นสัญญา
เราให้คำมั่นสัญญา

press to zoom
ข้อมูลแม่นยำ
ข้อมูลแม่นยำ

press to zoom
เชื่อมั่นในทีมและประสิทธิภาพ
เชื่อมั่นในทีมและประสิทธิภาพ

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

press to zoom
เราให้คำมั่นสัญญา
เราให้คำมั่นสัญญา

press to zoom
1/8

คำสัญญาบริการ

 • เราให้บริการเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมกิจการท่าน เราพร้อมก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมกัน เราจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของกิจการ

 • เราจะรักษาผลประโยชน์ของกิจการท่านเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก

 • เรามีทีมงานที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลงานที่  รับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Online Accounting บัญชีออนไลน์

 

ลักษณะการให้บริการ :

 • Cloud Accounting ในการบันทึกบัญชีผ่านSoftwareมาตรฐาน

 • การส่งเอกสารทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น Email,Line,SMS,Fax,Scan,รูปถ่าย

 • สามารถดูรายการค้าผ่านมือถือ (All Device)

 • ภายใน 24 ชม. หลังส่งเอกสาร สามารถเรียกดูและออกงบการเงินได้ และสามารถ drill down เอกสาร

 

Bookkeeping Services สำนักงานบัญชี

 

ลักษณะการให้บริการ :

 • Tax Accounting รับทำบัญชีในรูปแบบสำนักงานบัญชีครอบคลุมงานด้านภาษี ประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดูแลการยื่นแบบที่เกี่ยวข้องทางราชการ ส่งงบการเงินประจำปี

 • Financial Accounting รับทำบัญชีปิดบัญชีรายเดือน เน้นความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดของกิจการเป็นสำคัญ

 • Management Accounting รับทำบัญชีบริหาร เป็นงานต่อเนื่องจาก Financial Accounting โดยนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard,Infographic,PowerPoint

Payroll Outsourcing บัญชีเงินเดือน

 

 

ลักษณะการให้บริการ :

 • รับทำบัญชีเงินเดือนภายนอก สามารถแบ่งงวดการจ่ายเงินเดือนได้ 4 งวด 

 • ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต การยื่นแบบ ภงด.1,การยื่นแบบประกันสังคม, การแจ้งเข้าแจ้งออกพนักงาน

 • การเตรียมไฟล์สำหรับส่งให้ธนาคาร 

 • การยื่นแบบ ภงด.90,91 พร้อมใบคำนวณภาษีสำหรับพนักงาน

Business Startup รับจัดตั้งธุรกิจ

 

 

ลักษณะการให้บริการ :

 • รับจัดตั้งบริษัทและนิติบุคคล

 • เตรียมแบบฟอร์มสำหรับใช้งานธุรกิจ

 • แนะนำแผนธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการค้าที่สำคัญกับกิจการ

 • รับเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลเดิม การเพิ่มทุน การเปลี่ยนอำนาจกรรมการ การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของกิจการ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม