6คลัสเตอร์
6คลัสเตอร์

คู่มือภาษี 6 กลุ่มอุตสาหกรรม

press to zoom
SMEsโปรแกรมบัญชี
SMEsโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีสำหรับSMEs ดาวน์โหลดฟรี

press to zoom
Dashboard on mobile
Dashboard on mobile

สามารถดูข้อมูลยอดขายหรือข้อมูลด้านอื่นๆ ในรูปแบบกราฟฟิค บนมือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา

press to zoom
6คลัสเตอร์
6คลัสเตอร์

คู่มือภาษี 6 กลุ่มอุตสาหกรรม

press to zoom
1/8
Cloud Accounting

 

 

Mtax   ให้บริการในรูปแบบทันสมัย

สำนักงานบัญชีแห่งอนาคตด้วยโปรแกรมบัญชี

Web Base Accounting

Cloud Accounting

Online Accounting

Dashboard on mobile

Bookkeeping Services

 

 

Mtax   ให้บริการสำนักงานบัญชี

จัดการตระเตรียมและยื่นแบบ

ชำระภาษีประจำเดือนและประจำปี ภงด.1,2,3,50,51,53,54.ภพ.30,36 เป็นต้น

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ บช.1(ปปช)

ปิดงบการเงินประจำเดือน

ปิดงบการเงินประจำปี

พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

Payroll Outsourcing

 

 

Mtax   ให้บริการงานทรัพยากรบุคคล

คำนวณภาษีเงินเดือนเงินได้บุคคลธรรมดา

คำนวณเงินสมทบประกันสังคม

ออกรายงานการจ่ายเงินเดือน

พร้อมสลิปปกปิด

ออกหนังสือรับรองการหักณ ที่จ่าย ประจำปี

พร้อมใบคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงาน

นำส่งแบบพร้อมภาษีกรมสรรพากร

นำส่งแบบพร้อมเงินสมทบประกันสังคม

นำส่งเช็คนำเข้าบัญชีธนาคารพร้อมDataBase

Our Partner"พร้อมความมั่นใจผู้ให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด"